วุฒิ ged คืออะไร อยากเรียนต่อต่างประเทศต้องรู้

GED (General Educational Development) เป็นหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของผู้ที่สนใจจะเรียนต่อในต่างประเทศ เช่น อเมริกา แคนาดา อังกฤษหรือสถาบันการศึกษาในประเทศในหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดย วุฒิ ged ที่ได้รับจะเทียบเท่า High…

How to Invest in a Share Market ETF?

Investing in a share market ETF (Exchange-Traded Fund) provides individuals with an efficient and flexible way to gain exposure to a diversified portfolio of stocks. ETFs are designed to track the performance of a specific index or sector,…